22:58 23/05/2008

VPBank điều chỉnh lãi suất VND kỳ hạn dưới 6 tháng

Thủy Tiên

Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) tiếp tục ban hành biểu lãi suất mới với những điều chỉnh ở các kỳ hạn dưới 6 tháng

Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) tiếp tục ban hành biểu lãi suất mới với những điều chỉnh ở các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Từ ngày 22/5, VPBank điều chỉnh tăng lãi suất huy động bằng VND ở các kỳ hạn ngắn, từ 1 tuần đến dưới 6 tháng, với mức điều chỉnh tăng thấp nhất là 0,5%/năm (kỳ hạn 4 tháng) và cao nhất là 2,46%/năm (kỳ hạn 1 tuần).

Các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên giữ nguyên mức lãi suất cũ, 15%/năm.

Với kỳ hạn 1 tuần, lãi suất mới của VPBank là 13,5%/năm, 2 tuần là 13,7%/năm, 3 tuần là 145/năm; 1, 2, 3 và 4 tháng lần lượt là 14,5%, 14,7% và 15%/năm.

Lãi suất tiền gửi và tiết kiệm rút gốc linh hoạt bằng VND cũng được VPBank điều chỉnh tăng đối với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 4 tháng, mức tăng từ 0,5%/năm – 1,5%/năm.

Cũng từ ngày 22/5, VPBank chấm dứt việc áp dụng lãi suất bậc thang với loại hình tiền gửi không kỳ hạn bằng VND, chỉ áp dụng một mức lãi suất 3,6%/năm cho mọi mức tiền gửi.

Thay vào đó, VPBank sẽ triển khai hình thức huy động vốn qua đêm (kỳ hạn 1 ngày) đối với tiền gửi bằng VND thông thường (bao gồm cả tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và tiết kiệm). Hình thức huy động vốn mới này được VPBank áp dụng lãi suất bậc thang theo số dư tiền gửi; từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng có lãi suất là 6%/năm; từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là 6,6%/năm và từ 500 triệu đồng trở lên là 7,2%/năm.