16:47 30/11/2009

VPBank hợp tác với Prudential triển khai sản phẩm bảo hiểm

Quỳnh Trang

VPBank và Prudential Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác giới thiệu sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance)

VPBank trở thành đại lý chính thức của Prudential Việt Nam, thực hiện phân phối gói sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng Bancassurance tới người tiêu dùng.
VPBank trở thành đại lý chính thức của Prudential Việt Nam, thực hiện phân phối gói sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng Bancassurance tới người tiêu dùng.
Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác giới thiệu sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance).

Theo thỏa thuận hợp tác này, VPBank sẽ trở thành đại lý chính thức của Prudential Việt Nam, thực hiện việc phân phối gói sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng Bancassurance tới người tiêu dùng.

Trong giai đoạn đầu, VPBank sẽ triển khai hợp tác tư vấn, phân phối một số sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Prudential thông qua một số chi nhánh và phòng giao dịch được lựa chọn của VPBank tại địa bàn Hà Nội và Tp.HCM.

Trước VPBank, Prudential đã ký kết hợp tác với 5 ngân hàng là Standard Chartered Bank, Agribank, Vietcombank, Sacombank và ABBank.