09:17 07/06/2011

VPBank mở rộng điểm POS qua hệ thống Smartlink

Nhật Minh

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa kết nối liên thông điểm thanh toán (POS) với hệ thống VNBC qua mạng Smartlink

Chủ thẻ của VPBank có thêm cơ sở giao dịch với gần 28.000 POS qua liên kết này.
Chủ thẻ của VPBank có thêm cơ sở giao dịch với gần 28.000 POS qua liên kết này.
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết nối liên thông điểm thanh toán (POS) với hệ thống VNBC thông qua mạng lưới Smartlink.

Với việc kết nối với hệ thống VNBC thông qua Smartlink, ngoài việc liên thông với hơn 26.000 POS thuộc liên minh Smartlink, VPBank sẽ mở rộng mạng lưới giao dịch POS tới hơn 1.530 POS thuộc hệ thống VNBC... Như vậy, chủ thẻ của VPBank có thêm cơ sở giao dịch với mạng lưới lên tới gần 28.000 POS của các ngân hàng thành viên.

Chủ thẻ của VPBank có thể thực hiện các giao dịch như rút tiền, truy vấn số dư, in sao kê tài khoản, chuyển khoản nội bộ tại hệ thống máy ATM của mạng lưới VNBC. Ngược lại, chủ thẻ của ngân hàng thành viên VNBC có thể thực hiện các giao dịch tương tự tại hệ thống ATM của VPBank.

VPBank hiện có mạng lưới hơn 200 máy ATM đang hoạt động trên toàn quốc.