15:39 01/07/2008

VPBank phát hành thẻ thanh toán qua mạng

Quỳnh Trang

Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) vừa phát hành thẻ thanh toán thanh toán qua mạng MasterCard E-card

Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) vừa phát hành thẻ thanh toán thanh toán qua mạng MasterCard E-card.

VPBank MasterCard E-card là thẻ ghi nợ quốc tế với chức năng duy nhất cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch thương mại điện tử như: đặt hàng/mua hàng qua internet, đặt vé máy bay qua internet, đặt phòng khách sạn qua điện thoại/internet…

Ông Lê Đắc Sơn, Tổng giám đốc VPBank, cho biết VPBank là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống ngân hàng Việt Nam phát hành riêng một loại thẻ chỉ có duy nhất một chức năng thanh toán qua internet này.

“Với VPBank MasterCard E-card, chúng tôi muốn bảo vệ những khách hàng - chủ thẻ VPBank MasterCard Platinum và chủ thẻ VPBank MasterCard mc2 - không có nhu cầu chi tiêu qua mạng và hạn chế rủi ro cho những khách hàng có nhu cầu giao dịch thanh toán qua internet”, ông Sơn nói.

Bằng việc phát hành VPBank MasterCard E-card, thông điệp mà VPBank đưa ra là các chủ thẻ khi có nhu cầu chi tiêu qua mạng nên sử dụng một thẻ thanh toán riêng và chỉ nên chuyển đúng số tiền cần chi tiêu vào thẻ thanh toán qua mạng trước khi thực hiện giao dịch.

Thẻ VPBank MasterCard E-card không sử dụng được tại ATM và các điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS). Khách hàng sẽ chi tiêu trên số dư tài khoản của mình. Số dư tối thiểu trên tài khoản thẻ MasterCard E-card theo quy định của VPBank là 100.000 đồng và toàn bộ số tiền trên tài khoản thẻ sẽ được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định tại từng thời điểm.