08:32 26/12/2011

VPBank sẽ phát hành gần 62 triệu cổ phiếu thưởng

Hà Anh

Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng trên cho cổ đông, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ 4.433,9 tỷ đồng lên 5.050 tỷ đồng

Giao dịch tại VPBank.
Giao dịch tại VPBank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPBank) thông báo chốt danh sách và phương thức thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn đợt 2/2011.

Theo đó, VPBank sẽ phát hành thêm là 61,6 triệu cổ phiếu, tương ứng với 13,89% vốn điều lệ hiện tại. Vốn điều lệ sau khi phát hành của VPBank là 5.050 tỷ đồng.

Nguồn tăng vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần là 617,39 tỷ đồng. Thời điểm chốt danh sách là 17h ngày 30/12/2011.

Trước đó, VPBank đã thực hiện tăng vốn đợt 1/2011 từ 4.000 tỷ đồng lên 4.434 tỷ đồng bằng việc chia cổ tức theo tỷ lệ 10,5% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 0,35% cho cổ đông hiện hữu.