10:39 25/08/2009

VPBank tăng lãi suất gọi vốn trung, dài hạn

P.V

Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) vừa điều chỉnh lãi suất, tăng mạnh ở các kỳ hạn trung và dài hạn

Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) vừa điều chỉnh lãi suất, tăng mạnh ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

Biểu lãi suất huy động VND mới của VPBank được điều chỉnh tăng ở tất cả các sản phẩm huy động vốn, gồm huy động tiết kiệm từ cá nhân, huy động tiền gửi tài khoản từ các tổ chức kinh tế và huy động tiết kiệm rút gốc linh hoạt.

Trong lần điều chỉnh này, bên cạnh việc tăng lãi suất ở tất cả các kỳ hạn, VPBank tập trung cho mục đích gọi vốn trung và dài hạn với các mức tăng khá mạnh ở các kỳ hạn 24 và 36 tháng; mức tăng mạnh nhất là 0,8%/năm, đưa lãi suất huy động tiết kiệm bình quân kỳ hạn 36 tháng lên tới 9,8%/năm. Ngân hàng này cũng bắt đầu mở thêm kỳ hạn 18 tháng.

Hiện lãi suất huy động tiết kiệm VND bình quân của VPBank sau khi được điều chỉnh thấp nhất là 8,10%/năm (kỳ hạn 1 tháng) và cao nhất đạt 9,80%/năm (kỳ hạn 36 tháng); kỳ hạn huy động mới là 18 tháng có lãi suất bình quân là 9,40%/năm.

Lãi suất huy động tiền gửi tài khoản bằng VND của VPBank (dành cho các tổ chức kinh tế) được điều chỉnh tăng ở các kỳ hạn 1, 2, 3, 4, 6, 24 và 36 tháng với mức tăng thấp nhất là 0,2%/năm và cao nhất là 0,4%/năm. Sau điều chỉnh này, lãi suất huy động tiền gửi tài khoản của VPBank bình quân thấp nhất là 7,30%/năm (kỳ hạn 1 tháng) và cao nhất đạt 8,80%/năm (kỳ hạn 36 tháng).

Lãi suất huy động tiết kiệm rút gốc linh hoạt được điều chỉnh tăng ở tất cả các kỳ hạn với mức điều chỉnh tăng thấp nhất là 0,05%/năm và cao nhất là 0,7%/năm. Sau điều chỉnh này, lãi suất huy động tiết kiệm rút gốc linh hoạt tại VPBank bình quân thấp nhất đạt 7,60%/năm (kỳ hạn 1 tháng) và cao nhất đạt 9,30%/năm (kỳ hạn 36 tháng).