23:51 28/01/2008

VPBank tăng lãi suất VND

Thủy Tiên

Từ ngày 28/1, Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) áp dụng biểu lãi suất mới theo hướng tăng lãi suất huy động tiền gửi VND ở hầu hết các kỳ hạn

Từ ngày 28/1, Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VPBank) áp dụng biểu lãi suất mới theo hướng tăng lãi suất huy động tiền gửi VND ở hầu hết các kỳ hạn.

So với biểu lãi suất cũ, mức tăng lãi suất được VPBank điều chỉnh ít nhất là 0,01%/tháng và nhiều nhất là 0,05%/tháng.

Theo biểu lãi suất mới ban hành, đối với loại hình tiết kiệm và tiền gửi VND thông thường, lãi suất được điều chỉnh tăng từ loại kỳ hạn 6 tháng trở đi, với mức tăng từ 0,01%/tháng – 0,04%/tháng.

Lãi suất các kỳ hạn cụ thể như sau: không kỳ hạn là 0,28%/tháng; 1 tháng: 0,65%/tháng; 2 tháng: 0,70%/tháng; 3 tháng: 0,74%/tháng, 4 tháng: 0,74%/tháng; 6 tháng: 0,75%/tháng; 7 tháng: 0,76%/tháng; 9 tháng: 0,77%/tháng; 12 tháng: 0,79%/tháng; 13 tháng: 0,80%/tháng; 24 tháng: 0,82%/tháng và 36 tháng: 0,83%/tháng.

Đối với loại hình tiết kiệm và tiền gửi rút gốc linh hoạt, lãi suất sau khi được điều chỉnh tăng là 1 tháng: 0,62%/tháng; 2 tháng: 0,67%/tháng; 3 tháng: 0,71%/tháng, 4 tháng: 0,71%/tháng; 6 tháng: 0,72%/tháng; 7 tháng: 0,73%/tháng; 9 tháng: 0,74%/tháng; 12 tháng: 0,76%/tháng; 13 tháng: 0,77%/tháng; 24 tháng: 0,79%/tháng và 36 tháng là 0,80%/tháng.