13:49 04/06/2012

VPK: Vinamilk thoái 13% vốn và không còn là cổ đông lớn

Hòa Bình

Vinamilk đã bán 1.031.090 cổ phiếu VPK và không còn là cổ đông lớn

Biểu đồ giá cổ phiếu VPK - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giá cổ phiếu VPK - Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Bao bì Dầu Thực Vật (VPK-HOSE) vừa có báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk.

Theo đó, ngày 1/6, Vinamilk đã bán 1.031.090 cổ phiếu VPK, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 389.962 cổ phiếu, tương đương với 4,87% vốn.

Trước giao dịch, VPK nắm gần 18% cổ phần VPK. Sau giao dịch này, Vinamilk không còn là cổ đông lớn của VPK.

Được biết, vừa qua, VPK đã trả 15% cổ tức năm 2011.

Năm 2012, VPK đặt mục tiêu doanh thu thuần 285 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng.