09:01 29/06/2011

VPL tăng và góp thêm vốn vào Công ty Tây Hồ View

Hà Anh

VPL đã chấp thuận cho Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ Views tăng vốn và góp thêm 759,82 tỷ đồng vào công ty này

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinpearl (mã VPL-HSX) thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Tây Hồ Views tăng vốn và góp thêm 759,82 tỷ đồng vào công ty này.

Theo đó, Công ty Tây Hồ View được tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 1.145,45 tỷ đồng. Trước khi tăng vốn, VPL nắm giữ 70% vốn điều lệ, tương đương 42 tỷ đồng.

Việc tăng vốn này nhằm triển khai dự án Tổ hợp khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp tại 58 đường Tây Hồ, Hội đồng Quản trị công ty quyết định chấp thuận cho Công ty Tây Hồ View tăng vốn từ 60 tỷ đồng lên 1.145,45 tỷ đồng và thực hiện việc góp thêm 759,82 tỷ đồng vào Công ty Tây Hồ View theo lộ trình tăng vốn của công ty này.

Sau khi hoàn tất góp vốn, số vốn góp của VPL tại Tây Hồ View đạt 801,82 tỷ đồng tính theo mệnh giá tương đương 70% vốn điều lệ.