10:12 27/03/2010

VPL trả cổ tức, chào bán cổ phiếu với tỷ lệ 10:8

N.Anh

Hội đồng Quản trị VPL đã thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ

Tổng số cổ phần VPL dự kiến phát hành 80 triệu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến tăng lên 1.800 tỷ đồng.
Tổng số cổ phần VPL dự kiến phát hành 80 triệu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến tăng lên 1.800 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vinpearland (mã VPL-HOSE) đã thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo đó, VPL dự kiến phát hành 13 triệu cổ phiếu chia cổ tức với tỷ lệ dự kiến 100:13 (100 cổ phiếu được nhận cổ tức bằng 13 cổ phiếu). Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/12/2009.

Đồng thời công ty sẽ phát hành 67 triệu cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:67 (100 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 67 cổ phần phát hành thêm) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2/2010.

Tổng số cổ phiếu VPL dự kiến phát hành 80 triệu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ sau khi phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến tăng lên 1.800 tỷ đồng.

VPL cho biết, tổng số tiền dự kiến thu được là 800 tỷ đồng được sử dụng cho các dự án như: khoảng 300 tỷ đồng cho dự án Royal City do Công ty Cổ phần và Phát triển Địa ốc thành phố Hoàng Gia là chủ đầu tư, trong đó Công ty Cổ phần Du lịch Vinpearland chiếm 34% vốn điều lệ, tương đương 680 tỷ đồng; khoảng 150 tỷ đồng cho dự án Green City do Công ty Cổ phần Phát triển thành phố xanh là chủ đầu tư, trong đó Công ty Cổ phần Du lịch Vinpearland chiếm 50% vốn điều lệ, tương ứng 500 tỷ đồng; khoảng 350 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình khách sạn thuộc dự án Công viên văn hóa và du lịch sinh thái Vinpearlland và dự án Khu biệt thự và sân Golf Vinpearlland của Công ty Cổ phần Du lịch Vinpearlland.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Vinpearland thông qua việc niêm yết bổ sung và lưu ký số cổ phần mới tại HOSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - chi nhánh Tp.HCM.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ kinh doanh hợp nhất quý 4/2009 đạt 71,45 tỷ đồng; lũy kế cả năm 2009 đạt 485,86 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2009 lỗ 37,32 tỷ đồng; lũy kế cả năm 2009 đạt 61,74 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2009 đạt 550 đồng.