09:22 08/07/2009

VPL và VIC mua thêm 146 triệu cổ phần của một công ty địa ốc

N.Anh

VPL và VIC thông báo về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc thành phố Hoàng Gia

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký mua thêm số cổ phần trên, Công ty Cổ phần Vincom sẽ nắm giữ 102.000.000 cổ phần, tương ứng 1.020 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 51% vốn điều lệ mới của Công ty thành phố Hoàng Gia.
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký mua thêm số cổ phần trên, Công ty Cổ phần Vincom sẽ nắm giữ 102.000.000 cổ phần, tương ứng 1.020 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 51% vốn điều lệ mới của Công ty thành phố Hoàng Gia.
Công ty Cổ phần Du lịch Vinpearlland (mã VPL-HOSE) và Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HOSE) vừa thông báo về việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc thành phố Hoàng Gia.

Cụ thể, ngày 4/7/2009, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Du lịch Vinpearlland và Công ty Cổ phần Vincom đã ban hành Nghị quyết thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Địa ốc thành phố Hoàng Gia tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Theo đó, VPL sẽ mua thêm 57.500.000 cổ phần và VIC sẽ mua thêm 88.500.000 cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia với tư cách là cổ đông sáng lập.

Như vậy, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký mua thêm số cổ phần trên, VPL sẽ nắm giữ 68.000.000 cổ phần, tương ứng 680 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 34% vốn điều lệ mới của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc thành phố Hoàng Gia.

Trong khi đó, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký mua thêm số cổ phần trên, Công ty Cổ phần Vincom sẽ nắm giữ 102.000.000 cổ phần, tương ứng 1.020 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 51% vốn điều lệ mới của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Địa ốc thành phố Hoàng Gia.