10:31 14/07/2008

VSC, POT, EBS được niêm yết cổ phiếu bổ sung

N.Anh

Sàn Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc cho VSC, POT, EBS được niêm yết bổ sung cổ phiếu

Ngày 11/7/2008, sàn Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc cho VSC, POT, EBS được niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT) sẽ được niêm yết bổ sung 1.438.376 cổ phiếu, đây là số cổ phiếu thưởng năm 2008, được chi trả theo tỷ lệ 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được thưởng 8 cổ phiếu mới).

Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (mã EBS) sẽ được niêm yết bổ sung 2.224.871 cổ phiếu phát hành theo Giấy chứng nhận số 290/UBCK-GCN ngày 31/1/2008 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (mã VCS) sẽ được niêm yết bổ sung 2.950.000 cổ phiếu phát hành theo Giấy chứng nhận số 296/UBCK-GCN ngày 22/2/2008 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.