11:43 09/12/2008

VSC trả cổ tức 30% bằng tiền mặt

Hà Anh

Ngày 30/12/2008, VSC sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 30%/mệnh giá

Ngày 30/12/2008, VSC sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 30%/mệnh giá - Ảnh minh họa.
Ngày 30/12/2008, VSC sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 30%/mệnh giá - Ảnh minh họa.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 17/12/2008 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 19/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (VSC-HOSE).

Theo đó, ngày 30/12/2008, VSC sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 30%/mệnh giá - 3.000 đồng/1 cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Container Việt Nam - số 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng hoặc Chi nhánh của công ty tại Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VSC vào các ngày 18, 19, 22/12/2008.