15:50 08/12/2010

VSD cảnh cáo HSBC Việt Nam vi phạm quy định thanh toán bù trừ

Hà Vy

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã có công văn cảnh cáo HSBC Việt Nam do vi phạm quy định về thanh toán bù trừ của VSD

VSD đã yêu cầu HSBC rà soát lại quy trình kiểm soát nội bộ.
VSD đã yêu cầu HSBC rà soát lại quy trình kiểm soát nội bộ.
Ngày 7/12/2010, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có công văn cảnh cáo Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC) do vi phạm quy định về thanh toán bù trừ của VSD.

Cụ thể, vào thời điểm chốt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán tại Ngân hàng thanh toán (11h00 ngày 7/12/2010) để xác định khả năng thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán thực hiện ngày 2/12/2010, HSBC đã thiếu hụt tiền thanh toán với số tiền là 352.905.393.074 đồng.

Để đảm bảo an toàn và thông suốt cho hệ thống thanh toán, VSD đã phải yêu cầu Ngân hàng thanh toán cho vay tiền để khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán tiền của HSBC.

VSD đã yêu cầu HSBC rà soát lại quy trình kiểm soát nội bộ, có biện pháp đảm bảo việc thanh toán tiền giao dịch chứng khoán đúng quy định.