08:02 10/10/2012

VSD cấp thêm mã giao dịch cho 4 nhà đầu tư ngoại

N.Anh

Tháng 9, chỉ có 4 nhà đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư tổ chức được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) vừa thông báo về việc cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong ngày 9/10.

Theo đó, chỉ có 4 nhà đầu tư nước ngoài là nhà đầu tư tổ chức được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Trước đó, riêng trong tháng 8/2012, đã có thêm 29 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 14 tổ chức và 15 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Như vậy, hết tháng 9, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 15.871 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 1.903 nhà đầu tư tổ chức và 13.968 nhà đầu tư cá nhân.