13:00 14/10/2008

VSEC được chuyển nhượng hơn 6 triệu cổ phần cho RHB Investment Bank Berhad

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán đã chấp thuận cho VSEC được chuyển nhượng cổ phần cho RHB Investment Bank Berhad

Ngày 8/10/2008, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Chứng khoán Việt Nam (VSEC) cho tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài trong đợt tăng vốn điều lệ từ 9 tỷ đồng lên 135 tỷ đồng đồng.

Theo đó, VSEC được chuyển nhượng 6.615.000 cổ phần, có giá trị theo mệnh giá là 66.150.000.000 đồng, tương đương 49% vốn điều lệ đăng ký mới cho Ngân hàng Đầu tư RHB (RHB Investment Bank Berhad) thành lập tại Malaysia theo Giấy đăng ký kinh doanh số 19663P ngày 5/8/1974.