06:05 18/08/2012

VSG có khả năng bị hủy niêm yết vì liên tục thua lỗ

Hà Anh

VSG đã lỗ 2 năm liên tiếp 2010, 2011 và hiện đang được giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát

Diễn biến giá cổ phiếu VSG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu VSG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Ngày 15/8, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) nhận được báo cáo tài chính tổng hợp soát xét bán niên 2012 của Công ty Cổ phần container phía Nam (mã VSG).

Theo đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VSG 6 tháng đầu năm 2012 là -23,45 tỷ đồng, dẫn đến lỗ luỹ kế của VSG đến thời điểm hiện tại là 105,4 tỷ đồng so với vốn điều lệ thực góp là 110 tỷ đồng. VSG đã lỗ 2 năm liên tiếp 2010, 2011 và hiện đang được giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Với tình hình kinh doanh hiện nay và khó khăn chung của ngành vận tải biển thì có nhiều khả năng Công ty sẽ tiếp tục thua lỗ trong năm 2012.

Căn cứ quy định “kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”, nhiều khả năng VSG sẽ bị huỷ niêm yết sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.

Được biết, nghị quyết đại hội cổ đông thường niên thông qua việc VSG dự kiến có thể lỗ hơn 59 tỷ đồng. Đồng thời, thống nhất thông qua phương án tái cơ cấu tài chính và tăng vốn điều lệ công ty.

Theo đó, sau khi Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) và Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải Việt Nam (Maritimebank) thực hiện xong việc mua một phần hoặc toàn bộ khoản nợ vay của Maritimebank, chi nhánh TP HCM, công ty sẽ thực hiện phương án tăng vốn điều lệ từ mức hiện tại (110,44 tỷ đồng) lên 220-250 tỷ đồng. Toàn bộ phần phát hành tăng thêm sẽ do DATC và Maritimebank thực hiện, bằng cách chuyển một phần nợ thành vốn góp.

Tuy nhiên, công ty chưa có bất kỳ thông báo nào về việc tái cơ cấu.