08:49 21/02/2012

VSG và VES sẽ đối mặt với nguy cơ tạm dừng giao dịch

Mai Anh

Nếu báo cáo tài chính kiểm toán của VSG có kết quả kinh doanh âm, VSG sẽ rơi vào tình trạng tạm ngừng giao dịch

Diễn biến giá cổ phiếu VSG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VSG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) thông báo đã nhận được Báo cáo tài chính quý 4 của Công ty Cổ phần Container Phía Nam (VSG) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Meca Vneco (mã VES).

Theo đó, năm 2011, kết quả kinh doanh của VSG tiếp tục lỗ -37.4 tỷ đồng và VES tiếp tục lỗ -6,9 tỷ đồng.

Năm 2011, HSX đã ra quyết định về việc đưa cổ phiếu VSG vào diện cảnh báo kể từ ngày 29/3/2011 với lý do lợi nhuận sau thuế năm 2010 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của VSG là -40.6 tỷ đồng và đưa cổ phiếu VES vào diện cảnh báo kể từ ngày 6/5/2011 với lý do Lợi nhuận sau thuế của năm 2010 theo Báo cáo tài chính kiểm toán là -4.6 tỷ đồng.

Như vậy, nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của VSG và VES tiếp tục có kết quả kinh doanh âm, VSG và VES sẽ rơi vào tình trạng tạm ngừng giao dịch căn cứ Điểm 1.3, Điều 20 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán ban hành kèm Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 7/12/2007 “Hoạt động kinh doanh của tổ chức niêm yết bị thua lỗ trong hai (2) năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.”

Căn cứ Điểm 2, Điều 20, và Điểm 1.1, Điều 19 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và công văn hướng dẫn số 811/UBCK-PTTT ngày 24/3/2011, HSX sẽ căn cứ báo cáo giải trình cụ thể về nguyên nhân thua lỗ, giải pháp khắc phục của VSG và VES và xem xét cho phép VSG và VES được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát sau khi công bố thông tin ra thị trường.