12:13 15/10/2008

VSH công bố lãi hơn 276 tỷ đồng trong 9 tháng

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VSH từ đầu năm 2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VSH từ đầu năm 2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2008.

Theo đó, trong quý 3/2008, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của VSH đạt hơn 55,788 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt hơn 351,295 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 60,606 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 276,109 tỷ đồng.

Kết thúc ngày giao dịch 15/10, cổ phiếu VSH ở mức 29.200 đồng, giảm 25,51% so với đầu tháng 9/2008, giá trị vốn hóa thị trường đạt 4.015 tỷ đồng.

Được biết, kế hoạch của VSH năm 2008 đã được đại hội cổ đông công ty thông qua với doanh thu ước đạt 486 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 281,8 tỷ và cổ tức là 14%/năm.