13:14 11/03/2009

VSH công bố lãi hơn 60 tỷ đồng trong 2 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh vừa công bố kết quả kinh doanh trong 2 tháng đầu năm 2009

Ngày 24/4/2009, VSH sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 8% - Ảnh minh họa.
Ngày 24/4/2009, VSH sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 8% - Ảnh minh họa.

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh trong 2 tháng đầu năm 2009.

Cụ thể, tổng sản lượng điện sản xuất đạt 178,187 triệu Kwh; tổng doanh thu đạt 92.587.875.358 đồng; tổng chi phí là 32.054.502.336 đồng và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 60.533.373.022 đồng.

Năm 2008, doanh thu bán hàng và dịch vụ của VSH đạt 483,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 370,84 tỷ đồng.

Được biết, ngày 24/4/2009, VSH sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 8% - 1 cổ phiếu nhận được 800 đồng.

Cũng theo thông báo của VSH, ngày 10/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Khách sạn Quy Nhơn, số 8-10 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.