23:18 08/11/2009

VSH trả cổ tức và phát hành gần 69 triệu cổ phiếu thưởng

N.Anh

VSH sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2009 với tỷ lệ 10%/mệnh giá và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%

Ngày 18/12/2009, VSH sẽ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ 10%/mệnh giá - Ảnh minh họa.
Ngày 18/12/2009, VSH sẽ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ 10%/mệnh giá - Ảnh minh họa.
Sàn Tp.HCM vừa thông báo, 16/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 18/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH-HOSE).

Theo đó, ngày 18/12/2009, VSH sẽ trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, VSH dự kiến phát hành 68.747.129 cổ phiếu thưởng năm 2009 với tỷ lệ thực hiện 50% - tương đương 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu thưởng). Ngày giao dịch dự kiến là ngày 28/12/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VSH vào những ngày 17, 18 và 19/11/2009.