18:25 25/07/2009

VSP công bố lỗ hơn 205 tỷ đồng trong 6 tháng

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009

Hội đồng Quản trị VSP đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với doanh thu thuần đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị VSP đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với doanh thu thuần đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải dầu khí Vinashin (VSP-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 của VSP đạt 117,16 tỷ đồng - tăng 45,36% so với quý 1/2009; lũy kế 6 tháng đạt 197,78 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 2 của công ty âm 93,53 tỷ đồng - kết quả này tốt hơn so với mức lỗ 111,68 tỷ đồng trong quý 1/2009; lũy kế 6 tháng đầu năm VSP lỗ 205,21 tỷ đồng.

Mới đây, ngày 22/7, hơn 21,4 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung của VSP đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đưa tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên 37.294.489.

Được biết, Hội đồng Quản trị công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với doanh thu thuần đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng, trả cổ tức với tỷ lệ 20%/mệnh giá.