15:31 27/07/2011

VSP lỗ hơn 189 tỷ đồng trong quý 2

Hà Anh

VSP công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

Năm 2011, VSP dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 133,35 tỷ đồng.
Năm 2011, VSP dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 133,35 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (mã VSP-HNX) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, doanh thu quý 2 của VSP đạt 142,42 tỷ đồng, lợi nhuận gộp -96,3 tỷ đồng, chi phí tài chính đạt 83,13 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay gần 79 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -189,8 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước và sau thuế -189,57 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ -189,098 tỷ đồng.

Lũy kế  doanh thu 6 tháng đầu năm 2011 của VSP đạt 289,52 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -227,77 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước và sau thuế -235,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ -235,68 tỷ đồng.

Trong khi doanh thu cùng kỳ năm 2010 của VSP đạt 209,43 tỷ đồng, lũy kế doanh thu đạt 462,38 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2010 đạt 16,77 tỷ đồng, lũy kế đạt 28,4 tỷ đồng, EPS đạt 745 đồng, riêng EPS quý 2 đạt 440 đồng.

Được biết, doanh thu quý 1/2011 của VSP đạt gần 147,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế -46,11 tỷ đồng; EPS -1.223 đồng.

Trước đó, HNX đã chính thức đưa cổ phiếu của VSP vào diện kiểm soát kể từ ngày 18/4/2011 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất bị âm liên tiếp trong hai năm 2009 và 2010 (-359.595.102.457 đồng và -780.815.201 đồng).

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 133,35 tỷ đồng.