17:28 06/06/2010

VTA được giao dịch trở lại và chuyển sang diện bị kiểm soát

N.Anh

HNX thông báo đưa cổ phiếu VTA được giao dịch trở lại từ ngày 7/6/2010 và chuyển sang diện bị kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đưa cổ phiếu VTA được giao dịch trở lại từ ngày 7/6/2010 và chuyển sang diện bị kiểm soát.

Đồng thời, căn cứ Khoản 1 Điều 13 Quy chế Niêm yết Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ-SGDHN ngày 4/6/2010 của HNX, Sở sẽ đưa cổ phiếu VTA vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 7/6/2010. Biện pháp kiểm soát cụ thể sẽ được HNX thông báo sau.

Trước đó, ngày 17/5, HNX đã có thông báo số 419/TB-SGDHN về việc tạmngừng giao dịch cổ phiếu VTA trong 10 phiên giao dịch kể từ ngày 24/5 -4/6/2010.