11:40 19/10/2011

VTB và LIX báo lãi trong quý 3

Minh Hà

Quý 3, VTB lãi 3,6 tỷ, lũy kế đạt 12,2 tỷ đồng. Trong khi đó, LIX lãi trước và sau thuế đạt gần 70 và 52,4 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu VTB trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VTB trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Điện tử Tân Bình (mã VTB-HSX) và Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu trong quý 3 của VTB đạt 47,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 7,2 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 3,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 3,7 tỷ đồng; EPS đạt 346 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của VTB đạt 145,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 12,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 12,3 tỷ đồng, EPS đạt 1.136 đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế quý 3/2010 đạt hơn 5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt hơn 19 tỷ đồng. VTB cho biết giá nguyên vật liệu đầu vào vẫn còn cao, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường buộc công ty phải có những biện pháp phù hợp để giữ vững thị trường nên kết quả lợi nhuận 9 tháng năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước.

Từ quý 4, công ty đã có phương hướng tái cấu trúc lại tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 290 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 24,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX) công bố doanh thu trong quý 3 của LIX đạt 292,3 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 40,3 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 15,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 15,5 và 11,6 tỷ đồng, EPS đạt 1.294 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của LIX đạt 928 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 141,2 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 69,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt gần 70 và 52,4 tỷ đồng, EPS đạt 5.831 đồng.

Năm 2011, Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 với tổng doanh thu đạt 1.150 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 85 tỷ đồng; cổ tức 30%. Như vậy, công ty đã hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm.