07:00 25/06/2008

VTC trả cổ tức bằng cổ phiếu

Nguyệt Ánh

VTC sẽ phát hành thêm 1.743.764 cổ phiếu với mục đích chào bán cho cổ đông hiện hữu, bán cho cán bộ công nhân viên và trả cổ tức năm 2007

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ngày 4/7/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Viễn thông VTC (mã VTC-HOSE) chốt danh sách cổ đông.

Theo đó, VTC sẽ phát hành thêm 1.743.764 cổ phiếu với mục đích chào bán cho cổ đông hiện hữu, bán cho cán bộ công nhân viên và trả cổ tức năm 2007.

Trong đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho cổ đông hiện hữu là 1.301.317 cổ phiếu, tỷ lệ phân bổ quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua), giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 15/07/2008 – 08/08/2008.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối cho cán bộ công nhân viên là 130.131 cổ phiếu, giá phát hành là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phân phối trả cổ tức năm 2007 là 312.316 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện là 100 : 12. Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ theo mệnh giá 10.000 đồng. Ngày dự kiến giao dịch: 29/08/2008.

Các cổ đông đã lưu ký chứng khoán nhận tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký. Cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán nhận tại Trụ sở Công ty Cổ phần Viễn thông VTC số 750 - lầu 3 - Điện Biên Phủ, Q.10, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VTC vào những ngày 03, 04 & 07/07/2008.