20:34 25/05/2010

Vtrecj đăng ký niêm yết hơn 10 triệu cổ phiếu trên HOSE

Hà Anh

Vtrecj đăng ký niêm yết 10.116.910 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (Vtrecj).

Theo đó, Vtrecj đăng ký niêm yết 10.116.910 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Công ty có vốn điều lệ 101.169.100.000 đồng, trụ sở chính đặt tại 54 Võ Thị Sáu, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú khách sạn; theo dõi giám sát thi công công trình xây dựng thủy lợi, dân dụng...

Được biết, đại hội cổ đông công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với tổng doanh thu đạt 180 tỷ đồng, tăng 181,47% so với năm 2009 (99,190 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, bằng 237,49% so với năm 2009 (25,264 tỷ đồng).