09:26 08/05/2008

VTS phải tổ chức đại hội cổ đông lần thứ 3

H.Vũ

Do thiếu cổ đông tham dự, VTS buộc phải tổ chức đại hội lần thứ ba vào ngày 24/5/2008

Sau hai lần đại hội cổ đông thường niên năm 2008 không thành công, mới đây Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (mã VTS-HASTC) buộc phải tổ chức đại hội lần thứ ba.

Trong công văn số 201/HĐQT và 202/HĐQT gửi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 6/5/2008, lãnh đạo Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn đã cho biết đại hội lần thứ 3 sẽ được tổ chức vào 9h30 ngày 24/5/2008 tại Nhà máy Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Theo kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2008 lần thứ hai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 4/5/2008, số lượng cổ đông đến dự đại hội chỉ gồm có 80 người, đại diện cho 488.910 cổ phần, tương đương với 44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và không đạt mức 51% theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2005.

Do vậy, Hội đồng Quản trị công ty đã tuyên bố Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 lần thứ hai không đủ điều kiện để tiến hành và sẽ tổ chức lần thứ 3. Đối tượng tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập ngày 29/02/2008.

Trong bối cảnh thị trường Chứng khoán đang suy giảm như hiện nay thì hiện tượng như Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn là không phải hiếm.

Một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều công ty không tổ chức được đại hội cổ đông và không thông qua được các nội dung cũng như phương án kinh doanh trong năm 2008 là do lượng cổ đông cá nhân nhiều và nhiều cổ đông mặc dù có tên trong danh sách tham dự cổ đông (danh sách chốt cách thời điểm tổ chức đại hội ít nhất là 1 tháng) nhưng đến thời điểm tham gia đại hội thì họ đã bán hết số cổ phiếu đó và không còn là cổ đông của công ty nữa.