16:47 25/11/2009

VTS và DTC trả cổ tức 40% bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của VTS và DTC

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu VTS từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu VTS từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của VTS và DTC.

* Ngày 4/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn (mã VTS-HNX).

Theo đó, ngày 28/12/2009, VTS sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 40%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 4.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn -  Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

* Ngày 4/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2009 của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (mã DTC-HNX).

Theo đó, ngày 25/12/2009, DTC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 40%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 4.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều - xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VTS và DTC vào những ngày 3, 4 và 7/12/2009.