10:55 03/12/2008

VTV, CJC trả cổ tức bằng tiền mặt

N.Anh

VTV, CJC sẽ trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 5% và 15%/mệnh giá

Ngày 31/12/2008, CJC sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần.
Ngày 31/12/2008, CJC sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 15/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng (VTV-HASTC) và Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (CJC-HASTC).

Theo đó, ngày 31/12/2008, VTV sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng - 21B Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Trong khi đó, cũng trong ngày 31/12/2008, CJC sẽ trả cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung - Khu công nghiệp Hoà Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VTV và CJC vào các ngày 12/12, 15/12 và 16/12/2008.