12:10 18/03/2010

VTV giải trình vì cổ phiếu liên tục tăng trần

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Vận tư vận tải xi măng vừa có văn bản giải trình việc cổ phiếu của công ty tăng trần 5 phiên liên tiếp

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VTV từ tháng 12/2009 đến nay - Nguồn ảnh: VNDirect.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VTV từ tháng 12/2009 đến nay - Nguồn ảnh: VNDirect.
Công ty Cổ phần Vận tư vận tải xi măng (mã VTV-HNX) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để giải trình việc cổ phiếu của công ty tăng trần 5 phiên liên tiếp.

Theo giải trình của công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của VTV đến nay vẫn đang diễn ra bình thường đúng theo kế hoạch. Bên cạnh đó, ngày 3/2/2010 có một cổ đông đã đăng ký chào mua công khai 1,3 triệu cổ phiếu.

Theo VTV, việc cổ phiếu của công ty giao dịch trên sàn tăng 5 phiên liên tiếp là diễn biến chung của thị trường, công ty không có bất kỳ thông tin nào để tác động đến giao dịch của các nhà đầu tư.

Theo thống kê của HNX, trong 5 phiên giao dịch từ ngày 11-17/3, cổ phiếu VTV liên tiếp tăng trần, khối lượng đặt mua từ 300.000 - 900.000 cổ phiếu, trong khi đó khối lượng đặt bán chỉ đạt từ 5.100 - 44.000 cổ phiếu, đây cũng là số cổ phiếu khớp lệnh thành công.