08:00 14/10/2019

VTVcab thông báo cung cấp dịch vụ thẩm định giá và tư vấn thoái vốn

P.V

Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam ("VTVcab") đang thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị cổ phần VTVcab

Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam ("VTVcab") đang thực hiện lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá trị cổ phần VTVcab và dịch vụ tư vấn thoái vốn tại công ty con của VTVcab là Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành (Vita) với nội dung cụ thể như sau:

Gói dịch vụ thẩm định giá

1. Tài sản thẩm định giá: Giá trị cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Thành. Địa chỉ: Số 22 đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, Tp.HCM.

2. Mục đích thẩm định giá: Cung cấp thông tin giá làm cơ sở xác định giá khởi điểm mỗi cổ phần để thoái vốn theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm định giá: Là tổ chức tư vấn định giá đủ điều kiện và được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị năm 2019 theo danh sách sách công bố của Bộ Tài chính.

4.Hồ sơ tổ chức tư vấn định giá: Hồ sơ chào cung cấp dịch vụ thẩm định giá gửi về Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam chậm nhất vào 16h00 thứ 2 ngày 21/10/2019. Hồ sơ cần có đầy đủ các nội dung cơ bản sau:

Hồ sơ năng lực của đơn vị bao gồm tối thiểu các nội dung sau: Giới thiệu chung về Công ty, năng lực, quy mô,…; Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm gần nhất; Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự; Danh sách thẩm định viên của Công ty; Quyết định của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các doanh nghiệpthẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá trị năm 2019 trong đó có tên Công ty;

Chào phí cung cấp dịch vụ thẩm định giá bao gồm tối thiểu các nội dung sau: Các bước thực hiện; Danh sách thẩm định viên, chuyên gia, nhân sự trực tiếp tham gia thẩm định; hồ sơ năng lực của các nhân sự này; Quyết định của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách các thẩm định viên về giá có đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 tại các doanh nghiệp thẩm định giá được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong đó có tên các thẩm định viên trực tiếp tham gia; Giá phí dịch vụ trọn gói bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để cung cấp dịch vụ và thuế giá trị gia tăng; Bảng dự toán xác định chi phí dịch vụ; Thời gian thực hiện dịch vụ; Sản phẩm dịch vụ.

Gói dịch vụ tư vấn thoái vốn

1. Thông tin chung: Chủ thể: Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab). Cổ phần cần thoái vốn: 51% số cổ phần Công ty Cổ phần công nghệ Việt Thành. Trụ sở: Số 22 đường số 4, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, Tp.HCM. Số lượng cổ phần chào bán:5.355.000 cổ phần. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

2. Nội dung dịch vụ tư vấn: Tư vấn các thủ tục cần thiết để thực hiện và hoàn tất việc thoái vốn của VTVcab tại Vita; Tư vấn, hỗ trợ xây dựng toàn bộ các hồ sơ có liên quan đến việc thoái vốn của VTVcab tại Vita; Tư vấn, phối hợp công bố thông tin theo quy định của pháp luật; Tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần; Tư vấn, hỗ trợ, thực hiện các công việc khác phát sinh liên quan đến việc thoái vốn.

3. Hồ sơ tổ chức tư vấn: Hồ sơ gửi về Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam chậm nhất vào 16h00 thứ 2 ngày 21/10/2019. Hồ sơ cần có đầy đủ các nội dung cơ bản sau:

Hồ sơ năng lực của đơn vị bao gồm tối thiểu các nội dung sau: Giới thiệu chung về Công ty, năng lực, quy mô,…; Kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất; Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự; Danh sách các thành viên chủ chốt, chuyên gia của Công ty;

Chào phí cung cấp dịch vụ: Cơ sở pháp lý; Các bước thực hiện; Danh sách nhân sự tham gia, hồ sơ năng lực của các nhân sự này; Giá phí dịch vụ trọn gói bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để cung cấp dịch vụ và thuế giá trị gia tăng; Bảng dự toán xác định chi phí dịch vụ; Thời gian thực hiện dịch vụ; Sản phẩm dịch vụ.

* Thông tin chi tiết:

Website: cablenet.vn

Hồ sơ chào giá phải trong phong bì được niêm phong đóng dấu Công ty và được ký bởi người đại diện

Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá

Địa chỉ: Phòng Kế hoạch Đầu tư - Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam, tầng 7 Toà nhà VTV - số 3/84 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: 0243 7717675; Fax: 0243 8371364.

Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất đến 16h00 thứ 2 ngày 21/10/2019.