16:54 18/06/2012

Vụ Sudico: Tòa hủy quyết định của chính mình

Anh Minh

Liên quan đến Sudico, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên hủy một quyết định của chính mình vì đã ban hành trái luật

Đại hội cổ đông Sudico sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tới tại Hà Nội.
Đại hội cổ đông Sudico sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tới tại Hà Nội.
Những rắc rối liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà - Sudico (mã SJS-HOSE) tiếp tục… rắc rối thêm với quyết định mới đây của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội.

Cụ thể, ngày 4/6/2012, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 175/2012/QĐ-BPKCTT buộc Sudico ngừng tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 theo yêu cầu của các nguyên đơn trong vụ án yêu cầu hủy nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường của Sudico ngày 16/4/2012.

Tuy nhiên, vào ngày 15/6/2012, cơ quan này lại có Quyết định số 859/2012/QĐ-CA, qua đó hủy Quyết định 175 nói trên.

Theo Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, căn cứ các quy định trong Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp thì trong khi các tranh chấp chưa được phán quyết bởi tòa án hoặc trọng tài, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đương nhiên vẫn còn hiệu lực.

Cụ thể, khoản 2 điều 27 của nghị định này quy định “trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông, thành viên jội đồng thành viên hoặc thành viên hội đồng quản trị yêu cầu khởi kiện hoặc trực tiếp khởi kiện đối với nghị quyết, quyết định đã được thông qua thì nghị quyết, quyết định bị khởi kiện vẫn tiếp tục được thi hành cho đến khi tòa án hoặc trọng tài có quyết định khác”.

Sau khi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định 175, cũng có ý kiến cho rằng quyết định này thậm chí vi phạm cả các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Cụ thể, đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của nguyên đơn đề ngày 31/5/2012. Theo quy định tại khoản 2, điều 117 Bộ luật Tố tụng dân sự, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đơn, tòa án phải xem xét quyết định áp dụng hoặc từ chối áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Nhưng trên thực tế, cho đến ngày 5/6/2012 Sudico mới được mời đến tòa án để thông báo về yêu cầu này và đề nghị Sudico nộp cho tòa án ý kiến bằng văn bản. Ngày 8/6/2012, Sudico nộp cho tòa án bản tự khai, trong đó nêu rõ các lập luận của Sudico kèm theo các bằng chứng pháp lý để phản bác yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của nguyên đơn, trong khi ngày 4/6/2012 Tòa án đã ra Quyết định 175.

Tuy nhiên, với Quyết định số 859, Tòa án chỉ mới tuyên hủy Quyết định 175, còn diễn biến tiếp theo của vụ kiện tụng tại Sudico như thế nào có lẽ còn phải chờ đợi thêm và trên thực tế, hồ sơ vụ án khiếu kiện của một nhóm cổ đông vẫn đang được tòa án thụ lý.