08:51 01/12/2009

Vũng Áng được áp dụng cơ chế đặc thù về vốn

Phan Dương

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép áp dụng cơ chế đặc thù về huy động, quản lý và sử dụng vốn... tại Vũng Áng

Tàu vào ăn hàng tại cảng Vũng Áng.
Tàu vào ăn hàng tại cảng Vũng Áng.
Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép áp dụng cơ chế đặc thù về huy động, quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; về thu, nộp và quản lý duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng Khu kinh tế Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đó, ngoài quy định tại QĐ 72/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng áng, các dự án lớn, trọng điểm trong Khu kinh tế còn được bố trí vốn đầu tư phát triển của ngân sách Nhà nước để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, bồi thường, tái định cư.

Về mức vốn cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng có quy mô lớn, giữ vai trò then chốt trong Khu kinh tế Vũng Áng, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Thủ tướng cũng cho phép bố trí nguồn vốn ODA để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng trong Khu kinh tế  thuộc nhiệm vụ của ngân sách địa phương. Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% vốn đối ứng các dự án ODA do địa phương quản lý. Đồng thời, được phát hành, ủy quyền phát hành trái phiếu, vay từ nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để đầu tư các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế  thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương. Ngoài ra còn được huy động vốn vay nước ngoài để thực hiện các dự án trọng điểm.