17:42 15/03/2013

Vượt kế hoạch, lãnh đạo REE được thưởng hơn 19 tỷ đồng

Hà Anh

Năm 2013, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chỉ nhận thù lao khi công ty có lãi

Bà Mai Thanh và các giám đốc điều hành được thưởng 19,4 tỷ đồng, tương đương 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
Bà Mai Thanh và các giám đốc điều hành được thưởng 19,4 tỷ đồng, tương đương 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 29/3 tới.

Cụ thể, năm 2012,  REE đạt doanh thu 2.395 tỷ đồng, vượt 4,86% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 656,8 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch được giao. Tính đến cuối năm 2012, lợi nhuận chưa phân phối là 669 tỷ đồng.

Theo tài liệu họp cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được hưởng 0,5%/lợi nhuận sau thuế năm 2012, tương đương giá trị 3,28 tỷ đồng.

REE cũng cho biết, lương Tổng giám đốc Nguyễn Thị Mai Thanh là 100 triệu đồng/tháng. Đồng thời bà Mai Thanh và các giám đốc điều hành cũng được nhận 19,4 tỷ đồng, tương đương 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Năm 2013, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát chỉ nhận thù lao khi công ty có lãi và tiếp tục được hưởng 0,5% lợi nhuận sau thuế. Tổng giám đốc và các giám đốc điều hành công ty sẽ được thưởng một khoản tương đương 30% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Ngoài ra, Hội đồng Quản trị REE dự kiến trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 16%/vốn điều lệ, tương ứng hơn 391,4 tỷ đồng và sẽ thanh toán vào ngày 25/4/2013 và đề xuất một chiến lược trả cổ tức linh hoạt cho năm 2013 là 50%/tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất của toàn nhóm công ty nhưng không thấp hơn 12%/vốn điều lệ.