17:41 12/08/2009

WB tài trợ 190 triệu USD cho Quỹ đầu tư phát triển địa phương

P.V

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Giám đốc WB tại Việt Nam đã ký Hiệp định tài trợ cho “Quỹ Đầu tư phát triển địa phương”

Lễ ký kết Hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án “Quỹ Đầu tư phát triển địa phương”.
Lễ ký kết Hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án “Quỹ Đầu tư phát triển địa phương”.
Ngày 12/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu và Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Victoria Kwakwa đã ký Hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án “Quỹ Đầu tư phát triển địa phương” trị giá 190 triệu USD.

Dự án “Quỹ Đầu tư phát triển địa phương” có tổng mức đầu tư 198,7 triệu USD. Nguồn vốn vay WB được tài trợ dưới dạng vốn dài hạn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế có thời hạn 40 năm với 10 năm ân hạn không lãi suất.

Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện tính hiệu quả của các quỹ đầu tư phát triển địa phương thông qua việc thu hút tài chính từ khu vực tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và tăng cường khả năng quản lý tài chính, kỹ thuật, môi trường và xã hội của các quỹ.

Phát biểu tại lễ ký, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho rằng, nhu cầu đầu tư vào kết cấu hạ tầng ở địa phương của Việt Nam là rất lớn, do đó việc triển khai thực hiện dự án “Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương” là rất cần thiết.

Sự hoạt động hiệu quả và bền vững của các quỹ này là một yếu tố quan trọng góp phần thu hút nguồn vốn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội địa phương nói riêng và nền kinh tế đất nước nói chung.