10:28 17/11/2008

WB tài trợ 200 triệu USD cho Dự án Tài chính nông thôn III

Nguyễn Hoài

Ngày 14/11, Ngân hàng Nhà nước và WB đã ký Hiệp định tài trợ trị giá 200 triệu USD cho Dự án Tài chính nông thôn III

Ngày 14/11/2008, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký Hiệp định tài trợ trị giá 200 triệu USD cho Dự án Tài chính nông thôn III.

Ngoài phần tài trợ của WB, các định chế tài chính khác đã tài trợ thêm 80 triệu USD, nâng tổng số vốn của dự án lên 280 triệu USD. Theo Ngân hàng Nhà nước, dự án này tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo trên toàn quốc.

Đây là dự án thứ 3 trong loạt các Dự án Tài chính nông thôn với tổng mức tài trợ 348 triệu USD. Nhờ đó, lũy kế số vốn tín dụng đã giải ngân từ 2 dự án này qua hệ thống chi nhánh của các tổ chức tín dụng Việt Nam lên tới 600 triệu USD, tạo ra tổng mức đầu tư ở khu vực nông thôn là 1,2 tỷ USD.