08:32 11/10/2011

WCS và CKV cập nhật kết quả kinh doanh 9 tháng

Minh Hà

Hai doanh nghiệp niêm yết trên HNX là WCS và CKV công bố kết quả kinh doanh 9 tháng và kế hoạch kinh doanh cho thời gian tới

Diễn biến giá cổ phiếu WCS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu WCS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (mã WCS) và Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông (CKV) thông báo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2011.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (mã WCS) cho biết doanh thu sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2011 đạt 41 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và bằng 82,5% so với kế hoạch nằm 2011.

Lợi nhuận trước thuế đạt 18,7 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và bằng 86% so với kế hoạch năm 2011; Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14 tỷ đồng, đạt 99% so với cùng kỳ và bằng 86% so với kế hoạch năm 2011.

3 tháng cuối năm 2011, công ty sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ để đưa vào khởi công công trình nâng cấp nhà ga nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các Doanh nghiệp vận tải; tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng Bến xe, nhà ga an toàn – văn minh; xây dựng thái độ phục vụ của nhân viên ngày càng văn minh lịch sự để thu hút hành khách, chủ phương tiện góp phần tăng doanh thu cho đơn vị...

Đồng thời, thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây đối với ông Phạm Văn Thông và bổ nhiệm ông Kiều Nam Thành - thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây. Thời gian không quá 5 năm, nhiệm kỳ 2011-2016.

Công ty Cổ phần Thương mại Bưu chính Viễn Thông (mã CKV) cho biết trong quý 3, kim ngạch nhập khẩu của công ty đạt hơn 8,6 triệu USD, lũy kế 9 tháng đạt 42,4 triệu USD, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2010 (67,6 triệu USD).

Trong quý 3, công ty đã ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu đạt hơn 17 triệu USD, lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt gần 51,6 triệu USD và hơn 28 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Phí ủy thác nhập khẩu 9 tháng năm 2011 là 114.160,58USD và hơn 1,8 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước (170.877 USD).

Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy các thủ tục để triển khai dự án nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất của công ty tại Hải Phòng và Đà Nẵng.

Ngoài ra, chi nhánh Tp.HCM tiếp tục xúc tiến việc tìm mua trụ sở làm việc để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh tại chi nhánh.