15:41 01/07/2010

WEB chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu

Hà Anh

WEB sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 9/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để  thực hiện quyền mua cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (mã WEB-HOSE).

Theo đó, WEB sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 23/7 - 16/8/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiên từ ngày 23/7 - 19/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký sẽ phân phối qua thành viên lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký sẽ phân phối trực tiếp tại WEB - 127 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.