11:29 25/06/2010

WEB được chào bán 100 triệu cổ phiếu

N.Anh

Ngày 23/6, Ủy ban Chứng khoán đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần phương Tây

Ngày 23/6, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần phương Tây (mã WEB-HOSE).

Theo đó, WEB được chào bán 100 triệu cổ phiếu, trong đó chào bán 99.272.835 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 727.165 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, WEB phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

Được biết, WEB có vốn điều lệ hiện tại là 1.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 127 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.