16:48 30/10/2009

Western Bank đăng ký niêm yết 100 triệu cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

Ngân hàng Miền Tây (Western Bank) đăng ký niêm yết 100 triệu cổ phiếu phổ thông trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Một chi nhánh của Western Bank.
Một chi nhánh của Western Bank.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần miền Tây (Western Bank).

Theo đó, Western Bank đăng ký niêm yết 100 triệu cổ phiếu phổ thông trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Được biết, Western Bank có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 127 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Theo báo cáo tài chính tóm tắt của Western Bank, tính đến 30/9/2009, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 68,41 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 5.081,419 tỷ đồng.

Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng gồm: huy động vốn ngắn, trung và dài hạn; tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển, vay vốn các tổ chức tín dụng khác; cho vay ngắn, trung, dài hạn đối với các thành phần kinh tế và cá nhân;...