09:26 01/04/2008

Western Bank đẩy mạnh cho vay chứng khoán

T.Uyên

Western Bank được phép tăng dư nợ cho vay chứng khoán tối đa lên tới 200 tỷ đồng so với mức 40 tỷ đồng trước đây

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Miền Tây (Western Bank) vừa hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.

Vì vậy, theo quyết định 03/2008/QĐ-NHNN thì Western Bank được phép tăng dư nợ cho vay chứng khoán tối đa lên tới 200 tỷ đồng so với mức 40 tỷ đồng trước kia. Western Bank hiện đang đẩy mạnh cho vay chứng khoán, tập trung vào các sản phẩm như: cho vay cầm cố, cho vay ứng trước... với mức lãi suất khá hấp dẫn.

Được biết, dư nợ cho vay chứng khoán của Western Bank hiện xấp xỉ 20 tỷ đồng. Ngân hàng đã hợp tác với Công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC) để cho vay chứng khoán trong thời gian qua.

Khách hàng có nhu cầu sẽ được Western Bank cung cấp các dịch vụ mở và quản lý tài khoản lưu ký, thu chi hộ đối với các giao dịch chứng khoán, cho vay tiền để thực hiện quyền mua cổ phiếu, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán...

Bên cạnh đó, Western Bank cũng đang xúc tiến việc ký hợp tác với Công ty Chứng khoán Vietcombank và các công ty chứng khoán khác để đẩy mạnh cho vay trong lĩnh vực này.