22:38 20/10/2008

Western Bank đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối

N.Anh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa xác nhận Western Bank đã đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối

Ngày 17/10/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần miền Tây (Western Bank) đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước.

Theo đó, Western Bank đã đủ điều kiện cung ứng các dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước như: cung cấp các giao dịch hối đoái dưới hình thức giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền lựa chọn, hợp đồng tương lai và các giao dịch hối đoái khác theo thông lệ quốc tế...thực hiện các hoạt động ngoại hối khác theo thông lệ quốc tế và phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình triển khai hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối trên, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Miền Tây có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.