00:48 27/07/2010

Western Bank hủy niêm yết vì tránh hiệu ứng “pha loãng”

Hoàng Vũ

Đây là một lý do mà Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) đưa ra khi kế hoạch niêm yết trên HOSE vừa bị hủy bỏ

Western Bank cho biết sẽ thực hiện nộp lại hồ sơ và hoàn tất các thủ tục với HOSE để được niêm yết chính thức ngay sau khi hoàn tất tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng (chậm nhất tháng 12/2010).
Western Bank cho biết sẽ thực hiện nộp lại hồ sơ và hoàn tất các thủ tục với HOSE để được niêm yết chính thức ngay sau khi hoàn tất tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng (chậm nhất tháng 12/2010).
Đây là một trong những lý do mà Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank) đưa ra khi kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa bị hủy bỏ.

Ngày 13/7 vừa qua, HOSE đã có quyết định hủy niêm yết cổ phiếu của Western Bank (mã WEB) với lý do là ngân hàng này không hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký quyết định chấp thuận niêm yết số 73/QĐ-SGDHCM ngày 14/4/2010.

Về sự kiện trên, trong thông tin vừa công bố, Western Bank giải thích:

Trước áp lực tăng vốn trong năm 2010 (phải hoàn tất tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng chậm nhất ngày 31/12/2010 theo quy định), ngày 17/4/2010 Đại hội Cổ đông Western Bank đã thông qua phương án tăng vốn từ 2.000 tỷ lên 3.000 tỷ đồng trong năm 2010. Đồng thời, ngày 23/6/2010, ngân hàng này đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán về việc tăng vốn từ 1.000 tỷ lên 2.000 tỷ đồng.

Vì vậy, Western Bank đã lập tức thực hiện các thủ tục để hoàn tất tăng vốn, bao gồm việc chốt danh sách tăng vốn vào ngày 9/7/2010, cổ đông nộp tiền tăng vốn từ ngày 23/7/2010 đến ngày 19/8/2010, và ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông và hoàn tất các thủ tục tăng vốn lên 2.000 tỷ trong tháng 9/2010.

“Trước áp lực tăng vốn tương đối lớn như trên, nhằm tránh tâm lý không tốt của nhà đầu tư về khả năng hoàn tất tăng vốn lên 3.000 tỷ của ngân hàng, và tránh hiệu ứng pha loãng cổ phiếu trên thị trường khi niêm yết 1.000 tỷ khi ngay lập tức tăng thêm 2.000 tỷ trong vòng 6 tháng cuối năm 2010, ngân hàng đã quyết định xin phép HOSE cho tạm ngừng niêm yết cổ phiếu WEB trên HOSE”, thông tin từ Western Bank nêu rõ.

Và theo quyết định của HOSE vào ngày 13/7/2010, cổ phiếu WEB đã tạm hủy niêm yết. Western Bank cho biết sẽ thực hiện nộp lại hồ sơ và hoàn tất các thủ tục với HOSE để được niêm yết chính thức ngay sau khi hoàn tất tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng (chậm nhất tháng 12/2010).

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng, ngân hàng này cho biết đã thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 9/7/2010. Trong đó, cổ đông nào đang nắm giữ cổ phiếu đến ngày 9/7/2010 sẽ có quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền mua cổ phiếu; quyền mua cổ phiếu này được phép chuyển nhượng và chỉ chuyển nhượng 1 lần cho bên thứ 3; thời gian chuyển nhượng là từ ngày 23/7/2010 đến 16/8/2010. Dự kiến kế hoạch phát hành cổ phiếu mới và hoàn tất các thủ tục tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng trong tháng 9/2010.

Về bước tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, Western Bank đã trình phương án tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Cần Thơ vào cuối tháng 6/2010 và đã được đầu mối này chấp thuận chuyển phương án cho Ngân hàng Nhà nước Trung ương xem xét chuẩn y trong thời gian tới để hoàn tất thủ tục tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng theo luật định.