15:09 10/07/2012

Western Bank tiếp tục giảm mức “lãi suất cao nhất”

Thanh Hà

Hôm nay (10/7), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank) tiếp tục rút “lãi suất cao nhất” về còn 12%/năm

Ngày 14/6, Western Bank thu hút thị trường khi đưa ra sản phẩm với mức lãi suất lên tới 14%/năm.
Ngày 14/6, Western Bank thu hút thị trường khi đưa ra sản phẩm với mức lãi suất lên tới 14%/năm.
Hôm nay (10/7), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Tây (Western Bank) tiếp tục rút “lãi suất cao nhất” về còn 12%/năm.

Theo biểu niêm yết vừa điều chỉnh, ở sản phẩm tiền gửi kỳ hạn duy nhất lãi suất cao nhất của Western Bank áp dụng từ ngày 10/7 chỉ còn 12%/năm với kỳ hạn 13 tháng, giảm 0,5%/năm so với trước đó.

Đây là lần điều chỉnh thứ hai của Western Bank kể từ khi đưa ra sản phẩm này.

Ngày 14/6, Western Bank đưa ra sản phẩm trên với mức lãi suất lên tới 14%/năm. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau, 18/6, mức lãi “khủng” đó được rút xuống còn 12,5%/năm và nay còn 12%/năm.

Những ngày gần đây, thị trường cũng ghi nhận một số ngân hàng thương mại khác điều chỉnh mức lãi suất cao nhất trên biểu niêm yết. Như tại Ngân hàng Bắc Á (Bac A Bank), mức cao nhất ở các kỳ hạn dài 12,5%/năm hiện cũng đã rút về còn 11,9%/năm.

Ngược lại, tại một số thành viên lớn như Ngân hàng Quân đội (MB), Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank), sau một thời gian thực hiện cơ chế trần lãi suất huy động mới, các mức cao nhất cũng đã tăng lên 12% - 12,1%/năm thay vì chỉ 9% - 11%/năm trước đó.