11:07 16/03/2010

WSS công bố lãi hơn 16 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

N.Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2010

Trụ sở của WSS.
Trụ sở của WSS.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (mã WSS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2010.

Cụ thể, doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán của WSS đạt 25,56 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 16,49 tỷ đồng.

Theo WSS, thị trường chứng khoán đã bắt đầu phục hồi trở lại với sự tăng mạnh tính thanh khoản và đây là cơ hội tốt để WSS tăng doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán và tự doanh.

Được biết, Hội đồng Quản trị WSS đã thông qua việc xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ, dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thành viên hội đồng quản trị, cổ đông có nhiều đóng góp, cán bộ công nhân viên, cổ đông chiến lược là đối tác nước ngoài.

Trước đó, ngày 10/3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc cho WSS được niêm yết bổ sung 19,8 triệu cổ phiếu.