11:26 22/09/2011

Xả tin nhắn rác có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

M.Chung

Lợi dụng viễn thông để kích động bạo lực, đồi trụy, tội ác hay phát tán tin nhắn rác sẽ bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng

Dư luận lâu nay rất bức xúc với hiện tượng phát tán tin nhắn rác có nội dung cờ bạc, mê tín dị đoan.
Dư luận lâu nay rất bức xúc với hiện tượng phát tán tin nhắn rác có nội dung cờ bạc, mê tín dị đoan.
Việc vi phạm một trong các hành vi như lợi dụng hoạt động viễn thông để kích động bạo lực, đồi trụy, tệ nạn xã hội, phát tán tin nhắn rác có nội dung thông tin bói toán, mê tín dị đoan... thì sẽ bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng.

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Nghị định số 83/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo Nghị định, đối với các trường hợp như nắm cổ phần chi phối không đúng quy định đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần chi phối, sẽ áp dụng mức phạt từ 70 – 100 triệu đồng.

Trường hợp sở hữu trên mức quy định đối với vốn điều lệ hoặc cổ phần trong hai hay nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông khác nhau, cũng bị áp mức phạt tương tự.

Ngoài ra, sẽ áp dụng mức phạt từ 30 - 50 triệu đồng đối với doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường, nắm giữ phương tiện thiết yếu, sử dụng ưu thế về mạng lưới, phương tiện thiết yếu, cản trở các công ty khác xâm nhập thị trường.

Đối với những doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường sử dụng thông tin của đơn vị khác để cạnh tranh không lành mạnh, sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng.

Nếu doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường không cung cấp kịp thời cho đơn vị khác thông tin kỹ thuật về các phương tiện thiết yếu hoặc thương mại liên quan cần thiết để cung cấp dịch vụ, sẽ bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng.