08:46 29/06/2010

Xây dựng cảng nước sâu Gemalink - Cái Mép

Mạnh Đức

Đây là cảng lớn nhất của cụm cảng Cái Mép, có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 300 triệu USD

Ngày 28/6, tại Tp.HCM, Công ty Cổ phần Gemalink và Liên danh Dealim - Samwha (Hàn Quốc) đã ký kết xây dựng hạ tầng cảng nước sâu Gemalink - Cái Mép.

Đây là cảng lớn nhất của cụm cảng Cái Mép, có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 300 triệu USD. Cảng sẽ chính thức được khởi công tháng 8/2010 và đi vào hoạt động trong năm 2013.

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, cảng này sẽ có 1 bến chính dài 80 0m cho tàu mẹ, 1 bến sà lan dài 260 m, diện tích kho bãi 33 ha, khả năng xếp dỡ là 1,2 triệu TEU/năm.

Giai đoạn 2 sẽ được hoàn thành năm 2014, diện tích kho bãi của cảng sẽ tăng lên 72 ha, đồng thời bến chính sẽ dài 1.150m, bến tàu feeder cũng kéo dài lên 370 m, khả năng xếp dỡ của cảng lúc này sẽ đạt 2,4 triệu TEU/năm.