10:38 16/01/2008

Xây dựng dầu khí Nghệ An bị phạt 20 triệu đồng

M.Kiều

Thêm Công ty Cổ phần Xây dựng dầu khí Nghệ An bị phạt do đã phát hành chứng khoán sai quy định

Ngày 14/1/2008, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký Quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng dầu khí Nghệ An do đã phát hành chứng khoán sai quy định.

Cụ thể: Căn cứ kết quả giám sát các công ty đại chúng, qua xem xét các văn bản, tài liệu trong hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty Cổ phần xây dựng dầu khí Nghệ An cho thấy: trong tháng 3 đến tháng 10 năm 2007, Công ty Cổ phần Xây dựng dầu khí Nghệ An đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng với quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.