00:50 20/06/2008

Xây dựng quy chế mua cổ phiếu bằng ngoại tệ

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước sẽ làm đầu mối xây dựng và trình Chính phủ cơ chế cho phép các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài mua cổ phiếu bằng ngoại tệ

Cơ chế này sẽ tạo thêm thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cơ chế này sẽ tạo thêm thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ngân hàng Nhà nước sẽ làm đầu mối xây dựng và trình Chính phủ cơ chế cho phép các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài mua cổ phiếu bằng ngoại tệ.

Đây là một trong 7 giải pháp mà Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu xác định triển khai trong những tháng còn lại của năm 2008, nhằm góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Cụ thể, theo Thống đốc, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ cơ chế kiểm soát, hấp thụ hiệu quả luồng vốn đầu tư gián tiếp và vấn đề các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài mua cổ phiếu bằng ngoại tệ.

Đây là một cơ chế mới, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương trước đó, cũng như đã có chỉ đạo các đầu mối liên quan xây dựng và sớm ban hành.

Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ có từ Công văn số 1061/VPCP-KTTH, do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 20/2. Tại công văn này, Thủ tướng đồng ý kế hoạch bán cổ phần và thanh toán bằng ngoại tệ của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) nhà đầu tư Morgan Stanley Internationl Holdings Inc (MSIHI).

Ngoài cơ chế trên, trong những tháng còn lại của năm 2008, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tiến hành xây dựng và ban hành chế tài xử lý các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức tín dụng; tăng cường thanh tra, giám sát các ngân hàng thương mại; thiết lập hệ thống thông tin nhanh về hoạt động của thị trường tiền tệ…